Чабарай Віктор Олексійович

0

Місце роботи: Приватне підприємство «ВАЛЛЕТТА-СЕРВІС»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Чабарай В.О., працюючи директором ПП «ВАЛЛЕТТА-СЕРВІС», і будучи службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності, відповідальним за організацію роботи підприємства, дотримання податкового законодавства й інших законів України, що регулюють підприємницьку діяльність в Україні, а також за повноту нарахування, своєчасність перерахування до бюджетів податків і інших обов'язкових платежів, у період з 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г., не належним чином виконував свої службові обов'язки, внаслідок несумлінного відношення до них, заподіявши істотну шкоду державним інтересам, що привело до тяжких наслідків у вигляді не надходження до державного бюджету податку на прибуток у сумі 2 177 560, 30 грн.
Вид покарання (стягнення): покарання у вигляді штрафу в розмірі — 12 000 грн. 00 коп. /дванадцять тисяч грн. 00 коп./ з лишеним права виконувати організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські функції — строком на 2 роки.
Дата судового рішення: 2011-12-20
Номер судового рішення: 1-58/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.