Решетар Максим Олегович

0

Місце роботи: На час вчинення злочину: заступник директора ТОВ «Аксайт»
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Решетар М.О. будучи згідно наказу № 1111 від 11.01.2010 року призначеним на посаду заступника директора ТОВ «Аксайт», являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем маючи умисел, спрямований на службове підроблення, виготовив в період часу з січня по грудень 2010 року у невстановленому місці офіційні документи
Вид покарання (стягнення): Штраф в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 гривень
Дата судового рішення: 2011-07-19
Номер судового рішення: 1-843/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.