Романик Роман Петрович

0

Місце роботи: снайпер 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу 4 механізованої роти 2 механізованого батальйону
Посада: військова частина А0264
Склад корупційного правопорушення: Черговий по охороні військового містечка № 106 військової частини А0264 Романик Р.П. будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави – військовою посадовою особою Збройних Сил України – черговим по охороні військового містечка № 106 військової частини А0264, та відповідно до вимог п.п. «г» п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» — суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, усупереч вимог ст.ст. 9, 12, 16, 291 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та п. 2.16 Інструкції, з метою уникнення настання для себе негативних наслідків по службі у вигляді притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, не повідомив командування військової частини А0264 про факт події – самовільного залишення добового наряду по охороні військового містечка № 106 військової частини А0264 солдатом строкової служби Вакарюком В.І., тим самим скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ст.172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Вид покарання (стягнення): Штраф в сумі 880 (вісімсот вісімдесять) гривень в дохід держави.
Дата судового рішення: 2012-02-16
Номер судового рішення: 3-709/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.