Столяров Петро Анатолійович

0

Місце роботи: приватне підприємство «Кайсар»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Столярів П.А., будучи посадовою особою – директором ПП «Кайсар», діючи в інтересах третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, у жовтні 2007 року, перебуваючи в невстановленому слідством місці навмисне склав офіційний документ, що засвідчує події й факти, що має юридичне значення – довідку про доходи на ім'я Чорного В.А., що містить зведені про працевлаштування останнього в ПП «Кайсар» і розмірі заробітної плати, які не відповідали дійсност
Вид покарання (стягнення): покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік та із звільненням від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік.
Дата судового рішення: 2011-11-07
Номер судового рішення: 1-312/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.