Костенко Роман Володимирович

0

Місце роботи: КУ Сумська міська клінічна лікарня № 4
Посада: лікар загальної практики сімейної медицини 4-ї поліклініки
Склад корупційного правопорушення: Костенко Р.В., який працює лікарем загальної практики сімейної медицини 4-ї поліклініки комунальної установи Сумська міська клінічна лікарня № 4 та 08.11.2011 року у своєму службовому кабінеті отримав від раніше незнайомої Кузьменко О.В. 200 грн. за листок непрацездатності терміном на 13 днів.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень. Гроші в сумі 200 (двісті) гривень однією купюрою серії № ЕЄ 4174618, 2007 року випуску, вилучені у Костенка Романа Володимировича, передати на користь держави.
Дата судового рішення: 2012-01-27
Номер судового рішення: 1806/3-250/12
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.