Кужальний Мар'ян Олександрович

0

Місце роботи: Ужгородська філія ТОВ "Ревайвел експрес”
Посада: митний брокер
Склад корупційного правопорушення: Кужальний М.О. будучи суб”єктом відповідальності за корупційне правопорушення згідно п 4 ч.І ст.4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», надав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів службовій особі за незаконне надання переваг третій особі.
Вид покарання (стягнення): Кужального Мар”яна Олександровича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення , передбаченого ст. 172 –3 ч.1 КУпАП. Провадження по справі відносно Кужального Мар”яна Олександровича про адміністративне правопорушення передбачене ч.1 ст. 172- 3 КУпАП на підставі ст. 38 КУпАП –закрити.
Дата судового рішення: 2012-03-14
Номер судового рішення: 712/2225/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.