Мамінова Ольга Павлівна

0

Місце роботи: інспекції по благоустрою міста Одеської міської ради
Посада: головний спеціалісто відділу контролю території сектора Суворовського району у сфері благоустрою
Склад корупційного правопорушення: Мамінова О.П., працюючи головним спеціалістом відділу контролю території сектора Суворовського району у сфері благоустрою інспекції по благоустрою міста Одеської міської ради та займаючи посаду в апараті державного органу, маючи 13 ранг посадової особи місцевого самоврядування та будучи особою уповноваженою на виконання функцій і задач держави, яка отримує заробітну плату за рахунок державних коштів, отримала від Шарапановського В.В. грошові кошти у розмірі 200 грн. за не складання відносно Кузьминського В.О. протоколу про адміністративне правопорушення і не притягнення його до відповідальності за виявлені нею порушення Правил благоустрою території міста.
Вид покарання (стягнення): адміністративне стягнення у виді штрафу у сумі 850 грн.
Дата судового рішення: 2011-09-30
Номер судового рішення: 3-6155/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.