Вельган Руслана Михайлівна

0

Місце роботи: Чукалівська сільська рада Тисменицького району Івано-Франківської області
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Вельган Р.М. перебуваючи на посаді секретаря Чукалівської сільської ради Тисменицького району Івано-Франківської області, будучи відповідно до п. «в»ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», службовою особою органу місцевого самоврядування,12.09.2011 року використовуючи свої службові повноваження, порушуючи вимоги ч.1 ст.6 Закону, прийнявши обіцянку одержання неправомірної вигоди у вигляді банки кави та коробки цукерків вартістю 150 грн., за надання незаконної переваги Шиптуру Р.Р., який відбував покарання в Чукалівській сільраді у вигляді громадських робіт, в користь останнього внесла в табель виходу на роботу за вересень місяць 2011 року недостовірну інформацію про те, що останній відбував покарання, тобто виконував громадські робот з 1.09 по 10.09.2011 року в Чукалівській сільраді.. Встановлено, що Шиптур Р.Р. даних робіт не виконував.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 850 грн.
Дата судового рішення: 2011-11-09
Номер судового рішення: 3-1406/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.