Слюсаренко Микола Васильович

0

Місце роботи: Військова частина А1840
Посада: начальник групи охорони
Склад корупційного правопорушення: Слюсаренко М.В., близько 15 години 00 хвилин 10 серпня 2011 року, перебуваючи на території військового містечка №703, розташованого у Знам'янському районі Кіровоградської області, являючись відповідно до вимог підпункту «а»пункту 2 статті 4 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»посадовою особою юридичної особи публічного права, з метою отримання від невідомого підприємця винагороду у вигляді 2000 грн. діючи умисно, протиправно, сприяв останньому у здійсненні господарської діяльності у вигляді розміщення на території військового містечка пунктів заготівлі продовольчої продукції, чим вчинив використання своїх службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди та у зв'язку з прийняттям обіцянки такої вигоди для себе, тобто скоїв адміністративне корупційне правопорушення, відповідальність за яке встановлена ст.21 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», ч.1 ст.172-2 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Штраф в сумі 850 (вісімсот п'ятдесят) грн. на користь держави, без конфіскації незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
Дата судового рішення: 2011-09-21
Номер судового рішення: 3-2085/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.