Петренко Сергій Сергійович

0

Місце роботи: Дані відсутні
Посада: Дані відсутні
Склад корупційного правопорушення: Петренко С.С. керуючи автомобілем ВАЗ 2103 державний номер СН 02-53 МІ, рухаючись по вул. Леніна в м. Долинська був зупинений інспектором з адміністративної практики ВДАІ з обслуговування Долинського району Мосіюком І.А. за порушення п. 2.3. «В»Правил дорожнього руху України. Під час з’ясування обставин вчинення правопорушення, передбаченого п. 2.3. «В»Правил дорожнього руху України, неправомірно в службовому автомобілі, з метою уникнення притягнення до адміністративної відповідальності, дістав із кишені та тримаючи у руці запропонував надати інспектору з адміністративної практики ВДАІ з обслуговування Долинського району Мосіюку І.А., як суб’єкту владних повноважень (службовій особі), неправомірну вигоду у вигляді грошової суми 50 (п’ятдесят) гривень.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в доход держави в розмірі 850 грн.
Дата судового рішення: 2011-08-18
Номер судового рішення: 3-635/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.