Садлівський Ігор Григорович

0

Місце роботи: Міське комунальне підприємство «Житловик»
Посада: На момент вчинення: виконуючий обов’язки директора
Склад корупційного правопорушення: Садлівський І.Г., виконуючи в період з 01.08.2011р. по 28.08.2011р. обов’язки директора міського комунального підприємства «Житловик», і являючись службовою особою, прийняв пропозицію невстановленої особи незаконно звільнити Рожака Ю.З., який був направлений в МКП «Житловик» для відбуття адміністративного стягнення у виді громадських робіт, від відбуття вказаних робіт, склавши та видавши Рожаку Ю.З. неправдиві документи: табель обліку виходу на роботу, відомість про кількість відпрацьованих годин у виді громадських робіт Рожаком Ю.З. у серпні 2011р. та характеристику на Рожака Ю.З., які свідчили про те, що останній відбув вказані роботи, в той час як Рожак Ю.З. громадських робіт не відбував.Такими своїми діями Садлівський І.Г. порушив вимоги ч.1 ст.6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Вид покарання (стягнення): Штраф в дохід держави в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесяти) гривень
Дата судового рішення: 2011-10-27
Номер судового рішення: № 3-889/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.