Устименко Ігор Сергійович

0

Місце роботи: Дані відсутні
Посада: Дані відсутні
Склад корупційного правопорушення: Устименко І.С. запропонував та надав посадовій особі органу місцевого самоврядування Власову С.Б. неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 50 грн. за не складання стосовно нього адміністративного протоколу за ст. 152 КУпАП
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в доход держави в сумі 850 гривень
Дата судового рішення: 2011-11-03
Номер судового рішення: 3-1369/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.