Железняк Олександр Васильович

0

Місце роботи: Берегівський центр первинної медико-санітарної допомоги
Посада: лікар-терапевт сімейної медицини
Склад корупційного правопорушення: Одержання працівником державної установи, який не є службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення будь-яких дій з використанням становища, яке він займає в установі, в інтересах того, хто надав неправомірну вигоду та інтересах третьої особи.
Вид покарання (стягнення): Від відбування призначеного цим вироком покарання — звільнити на підставі п. "в" ст. 1 Закону України "Про амністію у 2014 році".
Дата судового рішення: 2014-07-17
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.