Бублик Костянтин Юрійович

0

Місце роботи: відділ режиму і охорони Донецького слідчого ізолятора управління Державного департаменту України з питань виконання покарань
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Бублик К.Ю. використовуючи свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді матеріальних благ прийняв обіцянку винагороди від слідчо — арештованого Розуменка В.Л. чим порушив обмеження щодо використання службового становища
Вид покарання (стягнення): адміністративне стягнення у вигляді штрафу в прибуток держави в сумі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2011-10-20
Номер судового рішення: 3-3199/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.