Старик Іван Остапович

0

Місце роботи: Монастириська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Посада: заступник начальника Монастириської районної державної лікарні ветеринарної медицини
Склад корупційного правопорушення: Старик І.О., працюючи заступником начальника Монастириської районної державної лікарні ветеринарної медицини, будучи посадовою особою органу державної влади, скоїв корупційне правопорушення, яке полягає в порушенні особою встановлених законом обмежень щодо зайняття підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (окрім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики із спорту), відповідальність за що передбачена ч.1 ст.172-4 КУпАП
Вид покарання (стягнення): Штраф у розмірі 850 (вісімсот п’ятдесяти) грн. в дохід держави
Дата судового рішення: 2011-10-31
Номер судового рішення: № 3-446/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.