Солодкіна Валентина Іванівна

0

Місце роботи: відділу адміністрування податків з фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова
Посада: старший державний податковий ревізор-інспектор відділу
Склад корупційного правопорушення: Солодкіна В.І. обіймаючи посаду старшого державного податкового ревізора-інспектора відділу адміністрування податків з фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова, що відноситься до 7 категорії посад державних службовців, допустила порушення вимог щодо повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.
Вид покарання (стягнення): Штраф в розмірі 500 ( п»ятисот) грн. на користь держави
Дата судового рішення: 2011-10-03
Номер судового рішення: № 3- 4958/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.