Замковий Олексій Олексійович

0

Місце роботи: УДСБЕЗ ГУ МВС України в Харківській області
Посада: старший оперуповноважений відділу боротьби із злочинами в сфері економіки
Склад корупційного правопорушення: Старший оперуповноважений УДСБЕЗ Замковий А.А. будучи представником влади, службовою особою органів внутрішніх справ, маючи звання капітана міліції, використовував надану йому владу і службове положення, умисно вчинив корисний злочин в сфері службової діяльності.
Вид покарання (стягнення): Штраф у розмірі 1700 (сімнадцять тисяч) гривень, з позбавленням права займати посади в системі МВС України, пов’язані з з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 1 рік.
Дата судового рішення: 2011-10-20
Номер судового рішення: №1-143/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.