Макарук Анатолій Іванович

0

Місце роботи: СВК «Полісся»
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Макарук А.І., перебуваючи на посаді голови СВК «Полісся», тобто будучи особою, яка обіймає посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов»язків у юридичній особі приватного права, неправомірно сприяв фізичній особі у здійсненні ним господарської діяльності, пов’язаної з розпиловкою лісодеревини, від якої отримав неправомірну вигоду у виді грошових коштів у сумі 2500 гривень
Вид покарання (стягнення): адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 2550 гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру у розмірі 2500 гривень.
Дата судового рішення: 2011-08-22
Номер судового рішення: 3-566/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.