Рижаєв Володимир Леонтійович

0

Місце роботи: Калинівська філія ТОВ «Житомирський автоцентр «Камаз»
Посада: керівник
Склад корупційного правопорушення: Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у виді продовжуваного злочину, вчинена повторно.
Вид покарання (стягнення): Покарання у виді 4 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих, організаційно-господарських обов’язків та з повною матеріальною відповідальністю на строк 2 роки.
Дата судового рішення: 2014-05-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.