Мельников Артем Андрійович

0

Місце роботи: Центральна розрахункова палата Національного банку України
Посада: головний інженер — програміст сектору супроводження інформаційних мереж та мережевих технологій відділу системного забезпечення інформаційних технологій
Склад корупційного правопорушення: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту)
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 55 /п'ятдесяти п’яти/ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 935 /дев’ятсот тридцять п’ять/ гривень в дохід держави з конфіскацією 444 (чотириста сорока чотирьох)грн. 96 коп
Дата судового рішення: 2014-08-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.