Перепелиця Микола Борисович

0

Місце роботи: «Колійна машинна станція № 237» ДП «Придніпровська залізниця»
Посада: начальник відокремленого структурного підрозділу
Склад корупційного правопорушення: Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Перепелицю М.Б. від покарання з іспитовим строком на ОДИН рік. Відповідно до п.п. 2,3,4 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на Перепелицю М.Б. наступні обов"язки:- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально — виконавчої інспекції;- повідомляти органи кримінально — виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи, або навчання;- періодично з’являтися для реєстрації в кримінально — виконавчу інспекцію.
Дата судового рішення: 2015-01-28
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.