Піскун Микола Степанович

0

Місце роботи: Вище професійне училище № 7 м. Калуша
Посада: майстер виробничого навчання
Склад корупційного правопорушення: Одержання як службовою особою, неправомірної вигоди за вчинення в інтересів того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого йому службового становища, вчиненому повторно, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.
Вид покарання (стягнення): Покарання у виді штрафу в розмірі 17000,0 гривень з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно — господарських функцій у навчальних закладах будь-якого освітньо — кваліфікаційного рівня та будь-якої форми власності на строк 1 рік 6 місяців без конфіскації майна та без спеціальної конфіскації.
Дата судового рішення: 2014-08-22
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.