Новиков Сергій Васильович

0

Місце роботи: Комунальне підприємство спеціалізоване «Стимул»
Посада: головний інженер
Склад корупційного правопорушення: Вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем
Вид покарання (стягнення): Звільнити від відбування покарання,якщо протягом іспитового строку 1 рік він не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього судом обов’язки. На підставі ст.76 КК України забов’язати періодично з’являтися в кримінально-виконавчу інспекцію для реєстрації та не змінювати без їх згоди місце проживання та праці. На підставі ст.1 п. «є» Закону України «Про амністію в 2014р» звільнити від відбування покарання.
Дата судового рішення: 2014-05-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.