Ямчук Володимир Павлович

0

Місце роботи: Мукачівський державний університет
Посада: старший викладач, начальник штабу цивільного захисту
Склад корупційного правопорушення: Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
Вид покарання (стягнення): Позбавлення волі строком на 5 (п’ять) років з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських чи організаційно-розпорядчих функцій строком на 1 (один) рік та зі спеціальною конфіскацією коштів в сумі 4600 грн. На підставі ст. 75 КК України (станом на 18.12.2014 року) від відбування основного покарання звільнено з випробуванням з іспитовим строком два роки та з покладенням відповідно до ст. 76 КК України обов’язків не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи.
Дата судового рішення: 2015-02-27
Номер судового рішення: 42895825
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.