Лобко Надія Михайлівна

0

Місце роботи: Червоногвардійська селищна рада
Посада: депутат
Склад корупційного правопорушення: Лобко Н.М., будучи 12.11.2010 року згідно до рішення Червоногвардійської виборчої комісії обрана депутатом Червоногвардійської селищної Ради м.Кіровськ Луганської області, в порушення вимог ст.12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” станом на 18.01.2013 року не подала до Червоногвардійської селищної Ради м.Кіровськ Луганської області декларацію про доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік.
Вид покарання (стягнення): Лобко Надію Михайлівну визнати винною у скоєнні адміністративного корупційного правопорушення передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штраф належного до сплати на користь держави у сумі 170 (сто сімдесят) грн. 00 коп.
Дата судового рішення: 2013-02-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.