Шимко Василь Васильович

0

Місце роботи: 
Посада: завідуючий Зеленокуриловецької сільської лікарської амбулаторії загальної практики –сімейної медицини
Склад корупційного правопорушення: Порушення встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або у зв'язку з прийняттям обіцянки, пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
Вид покарання (стягнення): Шимко Василя Васильовича — визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-2 КУпАП та застосувати стягнення у виді штрафу в розмірі 50 (п’ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 850 (вісімсот п’ятдесят ) гривень .
Дата судового рішення: 2013-02-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.