Іваненко Андрій Іванович

0

Місце роботи: ПП «Шахта «Гольдштейн» ТОВ «ПКФ « Дон-Енерджі»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Іваненко А. І., будучи посадовою особою, зловживав своїм службовим становищем, діючи навмисне в корисливих інтересах третіх осіб, використав своє службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріального збитку підприємству на суму 320400 грн., яка в 250 раз і більш перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян.
Вид покарання (стягнення): Іваненко Андрія Івановича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, і піддати його покаранню у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно господарських обов'язків строком на 2 роки зі штрафом у розмірі 500 (п'ятисот) неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян у сумі 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень. На підставі ст.ст. 75,76 ч.1 п.п.3,4 КК України, звільнити засудженого Іваненко А. І. від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом одного року випробного терміну не вчинить новий злочин і виконає покладені на нього обов'язки – періодично з’являтися кримінально-виконавчу інспекцію для реєстрації й повідомляти в зазначену інспекцію про зміну місця проживання.
Дата судового рішення: 2013-02-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.