Холод Олександр Олександрович

0

Місце роботи: 
Посада: депутат Ялтинської міської ради
Склад корупційного правопорушення: Будучи депутатом Ялтинської міської ради та суб’єктом, на якого покладено обов’язок подачі у строк до 01 квітня 2013 року декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового контролю, передбачених п. 1 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», станом на 16.04.2013 року не подав вищезазначену декларацію до Ялтинської міської ради у вказаний строк.
Вид покарання (стягнення): Постановою Ялтинського міського суду АРК від 17 червня 2013 року, Холод О.О. притягнутий до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП до штрафу 340 грн. Апеляційний суд Автономної Республіки Крим постановив: апеляцію Холод Олександра Олександровича – залишити без задоволення. Постанову Ялтинського міського суду АРК від 17 червня 2013 року — залишити без змін.
Дата судового рішення: 2013-07-16
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.