Діденко Микола Володимирович

0

Місце роботи: ФГ «Едельвейс»
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Діденко М.В., будучи депутатом Огульцівської селищної ради Валківського району Харківської області, в порушення ч.1 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» не подав до 1 квітня 2013 року за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік.
Вид покарання (стягнення): Постановою судді Валківського районного суду Харківської області від 17 червня 2013 року визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172-6 КУпАП з накладенням на нього адміністративного стягнення – штрафу в розмірі 170 грн.Апеляційний суд Харківської області постановив: апеляційну скаргу Діденка М.В. залишити без задоволення, а постанову судді Валківського районного суду Харківської області від 17 червня 2013 року про накладання на Діденка Миколу Володимировича адміністративного стягнення за ч.1 ст. 172-6 КУпАП – без змін.
Дата судового рішення: 2013-07-16
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.