Фінюк Михайло Іванович

0

Місце роботи: 
Посада: директор Демидівського районного центру зайнятості
Склад корупційного правопорушення: Неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів
Вид покарання (стягнення): Постановою судді Радивилівського районного суду від 17 вересня 2013 року визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення і на нього накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 (вісімсот п'ятдесяти гривень) на користь держави. Апеляційний суд Рівненської області постановив: постанову Радивилівського районного суду Рівненської області від 17 вересня 2013 року відносно Фінюка Михайла Івановича залишити без зміни, а її апеляційну скаргу — без задоволення.
Дата судового рішення: 2013-10-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.