Гордійчук Ярослав Володимирович

0

Місце роботи: Корольовське ВДВС Житомирського МУЮ
Посада: головний державний виконавець
Склад корупційного правопорушення: Гордійчук Я.В. без законних на те підстав використав свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди від Климчука A.B. в сумі 4000 гривень, чим порушив обмеження щодо використання службового становища, передбачені ст. 6 ч. 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", тобто вчинив правопорушення, передбачене ст. 172-2 ч. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Вид покарання (стягнення): Визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-2 ч. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та на нього накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 2550 гривень. Постанову Корольовського районного суду м. Житомира від 5 грудня 2012 року щодо Гордійчука Ярослава Володимировича змінити. Виключити з описової частини постанови вказівку про вимагання Гордійчуком Я.В. у Климчука А.В. грошових коштів. В решті вказану постанову залишити без зміни. Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.
Дата судового рішення: 2013-01-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.