Рибак Олег Дмитрович

0

Місце роботи: Геронимівська сільська рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Рибак О.Д. працюючи головою Геронимівської сільської ради, будучи посадовою особою місцевого самоврядування 4-ї категорії класифікації посад відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та маючи 8-й ранг державного службовця, тобто будучи представником влади, який займає відповідальне становище, умисно і з корисливих мотивів з використанням своїх владних повноважень та службового становища одержав хабара від Мамедова А. Г. в розмірі 3000 дол. США.
Вид покарання (стягнення): Апеляційний суд постановив вирок, яким скасував вирок місцевого суду, визнав Рибака О.Д. винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК, і засудив із застосуванням положень ст. 69 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк три роки з конфіскацією всього майна, яке є його власністю. На підставі ст. 54 КК Рибака О.Д. позбавлено 8-го рангу державного службовця. Вирок Апеляційного суду Черкаської області від 18 жовтня 2012 року щодо Рибака Олега Дмитровича змінити: вважати Рибака О.Д. засудженим за ч. 3 ст. 368 КК в редакції Закону України від 07 квітня 2012 року до міри покарання, визначеної апеляційним судом, без конфіскації майна і на підставі ст. 75 КК звільнити його від відбування призначеного за ч. 3 ст. 368 КК основного покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю три роки та з покладенням передбачених ст. 76 КК обов’язків: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти цю інспекцію про зміну місця проживання і роботи. В решті вирок апеляційного суду залишити без зміни.
Дата судового рішення: 2013-02-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.