Богач Богдан Йосипович

0

Місце роботи: 
Посада: сільський голова с.Сілець Тисменицького району Івано-Франківської області
Склад корупційного правопорушення: Порушив обмеження, встановлені ч.1 ст. 6 Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції”, щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі 933,73 гривні, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що повністю доведено в суді.
Вид покарання (стягнення): Богача Богдана Йосиповича визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1105 (одна тисяча сто п’ять) гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в розмірі 933 (дев’ятсот тридцять три) грн. 73 коп.
Дата судового рішення: 2013-02-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.