Якушевич Надія Володимирівна

0

Місце роботи: Балаклавський РВ УМВС України в м. Севастополі
Посада: начальник сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків
Склад корупційного правопорушення: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вид покарання (стягнення): Визнати Якушевич Надію Володимирівну винною в скоєнні правопорушення, передбаченого ст.172-2 ч.1 КУоАП, та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 1700 грн. з конфіскацією назаконно отриманої неправомірної вигоди матеріального характеру – грошових коштів у розмірі 500 грн.
Дата судового рішення: 2013-02-04
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.