Логовськой Євгеній Володимирович

0

Місце роботи: Управління екології й благоустрою департаменту комунального господарства Харківської міської ради
Посада: Завідувач сектору контролю східної частини території міста інспекції по благоустрою й екології м. Харкова
Склад корупційного правопорушення: Одержання посадовою особою, що займає відповідальне положення, у якому б то не було виді хабара в значному розмірі за невиконання в інтересах, що дає хабар і третіх осіб якої-небудь дії з використанням наданого йому службового становища.
Вид покарання (стягнення): У силу ст. 75 КК України звільнити Логовського Є.В. від відбування призначеного покарання у вигляді позбавлення волі, якщо він протягом випробного терміну не вчинить нового злочину й виконає покладені на нього зобов'язання. Додаткове покарання у вигляді позбавлення права займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих функцій строком на 1 (один) рік підлягає виконанню після вступу вироку в законну силу. Установити Логовському Є.В. випробний термін тривалістю 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-12-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.