Поскрипко Олександр Васильович

0

Місце роботи: Махухівська сільська рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Працюючи на посаді голови Махухівської сільської ради Путивльського району Сумської області з 12.11.2010 року та будучи суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення як посадова особа місцевого самоврядування, не подав у встановлений Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»термін до 1 квітня 2012 року декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік, чим порушив вимоги, передбачені ч. 1 ст. 12 цього ж Закону.
Вид покарання (стягнення): ПОСКРИПКА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП, і накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 255 (двісті п’ятдесят п’ять) гривень.
Дата судового рішення: 2013-02-01
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.