Торохов Віталій Володимирович

0

Місце роботи: ТОВ «Міжрегіональна агрофірма» Ласка»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем; заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинено повторно.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70 КК України остаточно визначити до відбування покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим – 3 роки обмеження волі з позбавленням права займати адміністративно- господарські й організаційно- розпорядчі посади строком на два роки. У відповідності зі ст. 75 КК України звільнити Торохова В.В. від призначеного основного покарання й установити йому випробний термін на 2 роки.У відповідності зі ст. 76 КК України покласти на Торохова В.В. наступні обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально- виконавчої інспекції; повідомляти її про зміну місця проживання й роботи, періодично з’являтися на реєстрацію в кримінально- виконавчу інспекцію.
Дата судового рішення: 2012-12-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.