Івіна Наталія Миколаївна

0

Місце роботи: СВ Жовтневий РВ ХГУ ГУМВС України в Харківській області
Посада: слідчий
Склад корупційного правопорушення: Будучи посадовою особою органів внутрішніх справ, маючи реальну можливість — 13 березня 2012 року подати декларацію про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік по місці служби, однак не подала таку у встановлений законом термін без поважних причин.
Вид покарання (стягнення): Івіну Наталію Миколаївну визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення й піддати штрафу в розмірі — 170 (ста сімдесяти) гривень.
Дата судового рішення: 2012-09-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.