Калин Руслана Львівна

0

Місце роботи: Надвірнянський районний центр дитячої творчості Надвірнянської районної ради
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Калин Р.Л. перебуваючи на посаді директора Надвірнянського РЦДТ Надвірнянської районної ради і будучи службовою особою, на яку покладено організаційно-розпорядчі функції, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, вчинила розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також службове підроблення.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч.1 КК України остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити засудженій Калин Р.Л. –штраф у розмірі 2000 грн. без позбавлення права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.
Дата судового рішення: 2013-01-22
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.