Горбатюк Сергій Петрович

0

Місце роботи: ЛВЧД Одеса — Головна
Посада: начальник пасажирського потягу
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара у значному розмірі
Вид покарання (стягнення): Горбатюка Сергія Петровича визнати винуватим та призначити покарання за ч. 2 ст. 368 КК України у виді штрафу у розмірі 13000 (тринадцять тисяч) грн. з позбавленням права обіймати посаду начальника пасажирського поїзду на строк два роки.
Дата судового рішення: 2012-12-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.