Кузичева Тетяна Сергіївна

0

Місце роботи: Житлово-будівельний кооператив «Академічний-18»
Посада: бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Привласнення чужого майна, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та підробка документів на переказ та їх використання, вчинений повторно.
Вид покарання (стягнення): Згідно ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням остаточне покарання Кузичевій Тетяні Сергіївні призначити у виді 10 (десяти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з організаційно — розпорядчими функціями на строк 3 (три) роки, з конфіскацією всього майна, що належить її на праві приватної власності.
Дата судового рішення: 2012-12-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.