Тихоненко Василь Максимович

0

Місце роботи: КЗ КОР "Київський обласний центр олімпійської підготовки”
Посада: заступник директора з господарської частини
Склад корупційного правопорушення: Порушення обмежень щодо використання службового становища
Вид покарання (стягнення): Визнати ТИХОНЕНКА Василя Максимовича винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 172-2 КУпАП, та піддати адміністративному покаранню у виді штрафу на користь держави в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2550 (дві тисячі п’ятсот п’ятдесят) гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в розмірі 12552 (дванадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят дві) гривні 91 копійки.
Дата судового рішення: 2012-11-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.