Степанов Віталій Вікторович

0

Місце роботи: військова частина А3990
Посада: начальник навчально-тактичного поля навчального вузла зв"язку
Склад корупційного правопорушення: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов"язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі , що не перевищує п"яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян , або у зв"язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
Вид покарання (стягнення): Степанова Віталія Вікторовича притягнути до адміністративної відповідальності за ст.172-2 ч.1 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
Дата судового рішення: 2012-11-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.