Ущаповський Ігор Миколайович

0

Місце роботи: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Ущаповський Ігор Миколайович, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, усвідомлюючи нормативно-правову базу, що регламентує загальні засади діяльності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, всупереч п. 4.1. Посадової інструкції та в порушення ст. 12 Закону України «Про судову експертизу», ст. 2 Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу», ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», використовуючи свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості, одержав неправомірну вигоду від Козяревича О.П. в розмірі 1600 гривень за надання експертного висновку на користь останнього.
Вид покарання (стягнення): Притягнути до адміністративної відповідальності гр. Ущаповського Ігора Миколайовича за ч.1 ст.172-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та піддати його адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі 850 грн. (вісімсот п’ятдесят гривень) в дохід держави, який необхідно сплатити за наступними банківськими реквізитами: найменування банку ГУДК в м. Києві Р/р: 31119149700010; одержувач платежу: УДК СУ Солом’янського району м. Києва; МФО 820019; Ідентиф. код: 38050812; код платежу: 21081100.
Дата судового рішення: 2012-05-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.