Багатько Володимир Іванович

0

Місце роботи: Бериславське міжрайонне управління водного господарства Херосонського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства
Посада: начальник
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, тобто невиконання, або неналежне виконання службовою особою обов,язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України звільнити Багатька В.І. від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком в один рік шість місяців, якщо він протягом цього терміну не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов”язки. Згідно ст.76 КК України покласти на підсудного обов”язок повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи та періодично з,являтися до них на реєстрацію.
Дата судового рішення: 2012-11-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.