Гладун Любов Петрівна

0

Місце роботи: Гусятинський районний військовий комісаріат Тернопільської області
Посада: Головний спеціаліст
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою хабара у значному розмірі за виконання в інтересах того, хто дає хабар дії, з використанням наданого їй службового становища.
Вид покарання (стягнення): Гладун Любов Петрівну визнати винною за ч.2 ст.368 КК України і призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі 12 750 (дванадцять тисяч сімсот п’ятдесят) гривень з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з державною службою строком на три роки.
Дата судового рішення: 2012-10-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.