Юдін Володимир Вікторович

0

Місце роботи: начальник служби (теплової) КЕВ м. Черкаси
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Юдін В.В., перебуваючи на посаді начальника служби (теплової) КЕВ м. Черкаси, будучи особою, яка постійно обіймає посаду, пов’язану із виконанням адмістративно-господарських обов’язків, порушив вимоги ч. 1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а саме використовуючи свої службові повноваження, прийняв обіцянку про отримання неправомірної вигоди для себе.
Вид покарання (стягнення): Притягнути Юдіна Володимира Вікторовича до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 172-3 КУпАП і накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у сумі 850 грн.
Дата судового рішення: 2012-08-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.