Барчук Юрій Сергійович

0

Місце роботи: Ківерцівська районна державна адміністрація
Посада: начальник відділу освіти
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище, повторно.
Вид покарання (стягнення): Барчука Юрія Сергійовича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п’ять) років з позбавленням права обіймати керівні посади, що пов’язані із перебуванням на державній службі на строк 2 (два) роки без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого Барчука Ю.С. від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього відповідно до ст. 76 КК України обов’язки.
Дата судового рішення: 2012-11-08
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.