Мізоцький Олег Петрович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Мізоцький О. М., 09 листопада 2011 року надав службовій особі –дільничному інспектору Тернопільського МВ лейтенанту міліції Штокалу С. В. неправомірну вигоду –гроші в сумі 1000 гривень, чим скоїв адміністративне корупційне правопорушення, передбачене ч.1 ст.172-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Вид покарання (стягнення): Мізоцького Олега Петровича притягнути до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.172-3КУпАП і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень в доход держави.
Дата судового рішення: 2012-03-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.