Семічева Ніна Василівна

0

Місце роботи: Маринопільський психоневрологічний диспансер
Посада: головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам в особі «Маринопільського психоневрологічного інтернату Дніпропетровської обласної ради» та одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, у значному розмірі.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш сурового покарання більш суровим покаранням, остаточне покарання призначити у вигляді позбавлення волі стрком на 2роки з позбавленням права займати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі посади строком на 1рік, примінити ст.ст.75,76 КК України і звільнити Семічеву Н.В. від основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк один рік, зобов’язавши засуджену повідомляти органу кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи, не виїздити за межі України на постійне проживання без дозволу цього органу.
Дата судового рішення: 2012-11-16
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.